اخبار

ارایه پیشنهادات سازمان حفاظت محیط زیست در لایحه اصلاحی قانون ملی ایمنی زیستی مصوب 1388/05/07

1402/5/21 شنبه
معرفی متخصصین ملی و بین المللی حوزه ایمنی زیستی .

معرفی متخصصین ملی و بین المللی حوزه ایمنی زیستی

درج نام متخصصین ملی و بین المللی حائز شرایط در سایت بین المللی اتاق تهاتر ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

1402/4/17 شنبه
برگزاری چهارمین جلسه کمیته تخصصی ایمنی زیستی .

برگزاری چهارمین جلسه کمیته تخصصی ایمنی زیستی

چهارمین جلسه کمیته تخصصی ایمنی زیستی به صورت مشترک با کارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

1402/4/17 شنبه
لوایح پیشنهادی دو عضو دیگر کمیته تخصصی مورد بررسی قرار گرفت..

لوایح پیشنهادی دو عضو دیگر کمیته تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

سومین جلسه كمیته تخصصی شورای ملی ایمنی زیستی در سال 1402 برگزار شد.

1402/3/27 شنبه
بيشتر

درباره ما

1401/1/23 سه‌شنبه
بيشتر

گزارش ها

1401/3/30 دوشنبه 
1401/3/30 دوشنبه
بيشتر

گزارش تصویری

بيشتر
ساختار پروژه
بيشتر
متون عمومي
بيشتر