جدید

1399/9/25 سه‌شنبه

 
سرکار خانم دکتر نیراعظم خوش خلق سيما

 
مقام ملی اجرايي پروژه توانمندسازي ايمني زيستي

 
جناب آقای دکتر اسکندر امیدی نیا

 
هماهنگ کننده ملی پروژه توانمدسازی ایمنی زیستی


 
جناب آقای دکتر محمود تولایی

 
رئیس انجمن ژنتیک و مسئول کارگروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست


 
جناب آقای دکتر محمد حسین عزیزی

 
دبیر کارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

 
جناب آقای دكتر محمد جعفرآقايي

 
 دبير كارگروه تخصصي ايمني زیستیوزارت جهاد كشاورزي

 
جناب آقای دکتر مصطفی مطلبی

 
رئیس پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیک و زيست فناوري


 
سرکار خانم سمیرا کهک


 
دبیر کار گروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیطزیست

 
جناب آقای دکتر محمدعلی ملبوبی

 
معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری


 
سرکارخانم فهیمدخت مختاری 


 
عضو اصلی انجمن ایمنی زیستی ایران
بيشتر