اخبار

نشست کمیته تخصصی شورای ملی ایمنی زیستی به میزبانی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار و اعضای کمیته مذکور از بخشهای تحقیقاتی پژوهشگاه بازدید کردند.

1401/10/14 چهارشنبه
توجه به نظرات اصلاحی سازمان حفاظت محیط زیست در تغییر قانون ایمنی زیستی.

توجه به نظرات اصلاحی سازمان حفاظت محیط زیست در تغییر قانون ایمنی زیستی

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر ضرورت تغییر قانون ایمنی زیستی، گفت: ما هم درباره این قانون نظرات اصلاحی داریم و محکم بر سر نظرات خود می ایستیم.

1401/10/13 سه‌شنبه
برگزاری نشست تخصصی بررسی پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی در دانشگاه تهران.

برگزاری نشست تخصصی بررسی پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی در دانشگاه تهران

نشست تخصصی بررسی پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس به دعوت اتحادیه انجمن های علوم زیستی برگزار شد

1401/10/12 دوشنبه
برگزاری دوره آموزشی با موضوع قوانين و مقررات قانون ايمني زيستي، فرصت ها و چالش ها.

برگزاری دوره آموزشی با موضوع قوانين و مقررات قانون ايمني زيستي، فرصت ها و چالش ها

اهمیت ایمنی زیستی،امنیت زیستی در کشور و اصلاح قانون ایمنی زیستی، از موضوعات اصلی مطرح شده در این دوره بودند.

1401/10/3 شنبه
دامنه شمول قانون ایمنی زیستی کشور تا کجا باشد؟ فقط موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی (LMO) یا کلیه فعالیت ها و عوامل فناوری زیستی.

دامنه شمول قانون ایمنی زیستی کشور تا کجا باشد؟ فقط موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی (LMO) یا کلیه فعالیت ها و عوامل فناوری زیستی

نهمین جلسه کمیته تخصصی شورای ملی ایمنی زیستی کشور در روز سه شنبه مورخ 1401/09/29 با حضور نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی برگزار شد

1401/9/29 سه‌شنبه
بيشتر

درباره ما

1401/1/23 سه‌شنبه
بيشتر

گزارش ها

1401/3/30 دوشنبه 
1401/3/30 دوشنبه
بيشتر

گزارش تصویری

بيشتر
ساختار پروژه
بيشتر
متون عمومي
بيشتر