اخبار

رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی منصوب شد

رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی منصوب شد

در حکمی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست محمد حسین بازگیر به عنوان رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در حکم علی سلاجقه خطاب به رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی اینچنین آمده است:

با سلام و دعای خیر؛
     با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی به موجب این حکم جنابعالی به سمت "رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی" منصوب می شوید.
     امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به "عدالت محوری"  "روحیه انقلابی" "مردم داری" " پاکدستی و فساد ستیزی" " قانون مداری" " مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی" و تعامل با سایر همکاران در تحقق اهداف سازمان مجدانه بکوشید.
     توفیقات آن جناب در انجام وظایف محوله، خدمت رسانی به مردم، تحقق آرمان های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
بيشتر