اخبار

اصلاح قانون ایمنی زیستی ضرورتی اجتناب ناپذیر

اصلاح قانون ایمنی زیستی ضرورتی اجتناب ناپذیر

اولین جلسه کمیته تخصصی دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی در این هفته در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

در این جلسه که با ریاست محمدحسین بازگیر، رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی و با حضور اعضای کمیته و  نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد، موضوع نواقص موجود در قانون ایمنی زیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به ایرادات کمیسیون اصل 90 مجلس و سایر مراجع ذیصلاح به کلیت این قانون و عدم شمول آن به بسیاری از موارد حوزه ایمنی زیستی و عدم پوشش قانونی وظایف برخی از دستگاه های اجرایی، مقرر شد  به روز رسانی و اصلاح  این قانون در دستور کار شورای ملی ایمنی زیستی قرار گیرد.

در ادامه دستور العمل اجرایی ایمنی زیستی برای آزمایشگاه ها و فعالیت های پژوهشی مرتبط با موجودات تغییر یافته ژنتیکی بررسی و جهت اعلام نظر به اعضا و دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ گردید.

همچنین مقرر شد این کمیته پیشنهادات مناسبی را جهت درج در پیش نویس لایحه قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور تهیه نماید.


دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی(به نشانی ایمیلsonbc@doe.ir ) به موجب قانون ایمنی زیستی مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی مسئول هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاه های اجرایی ذی صلاح و تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط این قانون و سیاسیتگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجرای آن ها می باشد و بدین منظور، از عموم مردم بویژه صاحبنظران و متخصصان دعوت به همکاری به عمل می آورد.

بيشتر