اخبار

برگزاری چهارمین جلسه کمیته تخصصی ایمنی زیستی

برگزاری چهارمین جلسه کمیته تخصصی ایمنی زیستی

چهارمین جلسه کمیته تخصصی ایمنی زیستی به صورت مشترک با کارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
چهارمین جلسه کمیته تخصصی ایمنی زیستی به صورت مشترک با کارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روز شنبه مورخ 1402/04/17 با حضور دبیران کارگروه های تخصصی دستگاه های ذی صلاح و نمایندگان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و انجمن های علمی، تخصصی زیست فناوری، نماینده معاونت اول ریاست جمهوری و اعضای کارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل اداره کل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو برگزار شد.

دستور کار اصلی جلسه بررسی لایحه پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد اصلاح قانون ملی ایمنی زیستی مصوب 1388/05/07 بود که جناب آقای دکتر خدائیان دبیر کارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت بهداشت لایحه مذکور را ارائه دادند و توسط اعضاء مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گنجاندن تعاریف مواد غذایی تغییر یافته ژنتیکی، رخداد، برچسب، برچسب گذاری، افزایش دامنه شمول به فرآورده های حاصله از موجودات تغییر یافته ژنتیکی، اضافه نمودن دستگاه های اجرایی ذی صلاح قانون از جمله: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان پدافند غیرعامل و مرجع ملی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و .... بخشی از پیشنهادات این وزارتخانه برای اصلاح قانون ملی ایمنی زیستی است.

در ادامه آقای دکتر مدرسی هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، باتوجه به طرح لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد مرتبط با ایمنی زیستی، امنیت زیستی وامنیت غذایی در برنامه هفتم را ارائه نمودند و قرار شد اعضای کمیته ضمن مطالعه برنامه مذکور نظرات و پیشنهادات خود را در ارتباط با مواد مذکور به دبیرخانه اعلام نمایند.

در پایان جلسه، باتوجه به طرح موضوع استفاده از واژه «تراریخت» به جای تراریخته، مقرر شد دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام و سپس اطلاع رسانی لازم را انجام دهد.

 
بيشتر