اخبار

معرفی متخصصین ملی و بین المللی حوزه ایمنی زیستی

معرفی متخصصین ملی و بین المللی حوزه ایمنی زیستی

درج نام متخصصین ملی و بین المللی حائز شرایط در سایت بین المللی اتاق تهاتر ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
بنا بر مصوبه چهارمین جلسه کمیته تخصصی شورای ملی ایمنی زیستی مورخ 1402/04/17 مقرر شد به منظور درج نام متخصصین ملی و بین المللی حائز شرایط در سایت بین المللی اتاق تهاتر ایمنی زیستی (BCH) شامل متخصصين علمي و فني، حقوقي، سياستگذاري، سیستم های نظارتی، توسعه و اجرای سیستم های ایمنی زیستی، دبیرخانه شورا ویژگی ها و شرایط احراز صلاحیت متخصصان علمی کشور را برای اعضای کمیته ارسال و هر یک از کارگروه های تخصصی دستگاه های اجرایی ذی صلاح (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست) حداقل نسبت به معرفی دو نفر از متخصصین ایمنی زیستی در عرصه ملی و بین المللی به دبیرخانه شورا اقدام نمایند.

سرکار خانم دکتر اسماعیل زاده مسئول اتاق تهاتر ایمنی زیستی ضمن بیان موضوع، معیارها و شاخص های لازم برای تعیین و معرفی متخصصین این حوزه را برای اعضای کمیته تخصصی تشریح نمودند.

اتاق تهاتر ايمني زيستي يك سازوكار تبادل اطلاعاتي است كه به موجب ماده ۲۰ پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا براي تسهيل تبادل اطلاعات علمي، فني، زيست محيطي و تجربيات بدست آمده در رابطه با موجودات تغيير يافته ژنتيكی ايجاد شده است.

در پایان از اساتید، فعالان و متخصصین حائز شرایط و علاقمند در این حوزه درخواست می شود شرایط احراز صلاحیت برای معرفی متخصصين ايمني زيستي ملی و بین المللی و فرم خام معرفی را از همین محل دانلود و فرم تکمیل شده را به آدرس پست الکترونیک SONBC@doe.ir یا به شماره فاکس 88233169 ارسال نمایند.
بيشتر