اخبار

بهره مندی از ظرفیت های اتاق تهاتر ایمنی زیستی (BCH) برای افزایش آگاهی و مشارکت عمومی

بهره مندی از ظرفیت های اتاق تهاتر ایمنی زیستی (BCH) برای افزایش آگاهی و مشارکت عمومی

اولین جلسه کارگروه اتاق تهاتر ایمنی زیستی با حضور اعضای حقوقی شورای ملی و نمایندگان کارگروه های تخصصی ایمنی زیستی دستگاه های اجرایی ذی صلاح برگزار شد.
خانم فاطمه نیکوچوبدار مدیر دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی، در آغاز جلسه ضمن خوشامدگویی به اعضاء، توضیحات مختصری در مورد هدف از تشکیل اتاق تهاتر ایمنی زیستی و مسئولیت دولت به ویژه دستگاه های اجرایی مرتبط در بهره مندی از اطلاعات و مشارکت در BCH به عنوان پنجره ای از وضعیت ایمنی زیستی کشور مطرح نمودند. 

در ادامه خانم نسرین اسماعیل زاده مسئول اتاق تهاتر ايمني زيستي (BCH) گزارش جامعی درخصوص وضعیت اتاق تهاتر ایمنی زیستی ارائه نمودند که مهم ترین موضوعات شامل: پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و مهم ترین مواد مرتبط با اتاق تهاتر، تاریخچه تشکیل اتاق تهاتر به عنوان یکی از الزامات کشورهای عضو پروتکل، محتوای اطلاعات مندرج و نحوه طبقه بندی در ادامه همچنین توضیحات فنی درخصوص معرفی و نحوه دسترسی به وبگاه BCH و پروتکل کارتاهنا، روش جستجو و یافتن اطلاعات علمی در وبگاه BCH و چگونگی ثبت اطلاعات بیان نمودند که مورد توجه اعضای جلسه قرار گرفت و سپس به پاسخگویی به سوالات پرداختند.

در پایان لازم به ذکر است، اتاق تهاتر ایمنی زیستی به منظور تسهیل تبادل اطلاعات و تجارب در زمینه های علمی، فنی، محیط زیستی و حقوقی در زمینه موجودات زنده تغییر یافته ژنتیکی تشکیل شده است. بنابراین به منظور استفاده مناسب علاقمندان این حوزه از اطلاعات اتاق تهاتر ایمنی زیستی کتابچه راهنمایی از لینک زیر قابل دسترس است.

آدرس سایت اتاق تهاتر ایمنی زیستی:
https://bch.cbd.int/en/countries/IR  

http://ir.biosafetyclearinghouse.net

کتابچه راهنما اتاق تهاتر ایمنی زیستی


بيشتر