اخبار

رئيس دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي منصوب شد

رئيس دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي منصوب شد

در حکمی از سوی معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست شهاب الدين منتظمي به عنوان رئيس دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي منصوب شد.

به گزارش دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی در حکم علی سلاجقه معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به شهاب الدين منتظمي اینچنین آمده است.

با سلام و دعاي خير؛
     با توجه به مراتب شايستگي، تجارب ارزنده مديريتي و سوابق اجرايي به موجب اين حكم جنابعالي به سمت "رئيس دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي" منصوب مي‌شويد.

     اميد است با اتكال به خداوند متعال و اهتمام به "عدالت محوري" "روحيه انقلابي" "مردم داري" "پاكدستي و فساد ستيزي" "قانون مداري" "مفاد عهدنامه مديران دولت مردمي" و تعامل با ساير همكاران در تحقق اهداف سازمان مجدانه بكوشيد.

     توفيقات آن جناب در انجام وظايف محوله، خدمت رساني به مردم، تحقق آرمان¬هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و به ويژه بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
بيشتر