اخبار

نشست مشترک دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد

نشست مشترک دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد

نشست مشترک دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو جهت افزایش تعامل و همکاری ها در حوزه های مرتبط برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، نشست مشترک دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به دعوت سرپرست ستاد ویژه توسعه فناوری نانو امروز با حضور شهاب الدین منتظمی، رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی و همراهی نمایندگان معاونت های محیط طبیعی و تنوع زیستی و محیط زیست دریایی در محل ستاد مذکور جهت افزایش تعامل و همکاری ها در حوزه های مرتبط برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر احمدوند، توضیحاتی در مورد جایگاه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری نانو اشاره کرد و سپس صاحب نظران و کارشناسان حوزه های مرتبط به ارائه گزارشی از دستاوردهای فناوری نانو در حوزه محیط زیست ارائه کردند.

در ادامه سرپرست ستاد نانو، ضمن قدردانی از حضور تیم، ابراز امیدواری کرد که ارتباطات و همکاری های فی مابین در حوزه های مشترک گسترش یابد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی بر ضرورت ارزیابی های محیط زیستی در حوزه نانو بالاخص نانو ذرات تاکید داشتند و ابراز داشتند که استفاده از ذرات نانو باید در چارچوب استانداردهای خاصی منطبق بر استانداردهای محیط زیستی و استانداردهای جهانی صورت پذیرد. 

شهاب الدین منتظمی افزود: ضرورت دارد متخصصان حوزه نانوفناوری نشست های مشترکی با بخش های تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست داشته تا زمینه همکاری های آتی در زمینه تهیه، تدوین و ارتقاء استانداردهای مرتبط با محیط زیست و امکان بهره برداری ایمن از فناوری نانو در زمینه های مختلف محیط زیستی فراهم گردد. بویژه امروزه کاربرد نانوفناوری در عرصه های مختلف تصفیه آب، هوا و ... زمینه مناسبی را فراهم نموده که می تواند در کاهش آلودگی های مرتبط موثر واقع شود.
عكس های مرتبط :
بيشتر