اخبار

اولین جلسه کارگروه اتاق تهاتر ایمنی زیستی با حضور اعضای حقوقی شورای ملی و نمایندگان کارگروه های تخصصی ایمنی زیستی دستگاه های اجرایی ذی صلاح برگزار شد.

1402/9/6 دوشنبه
کارگاه آموزشی بین المللی موجودات تغییر یافته ژنتیک: ایمنی زیستی و مقررات

کارگاه آموزشی بین المللی موجودات تغییر یافته ژنتیک: ایمنی زیستی و مقررات

برگزاری دومین نشست کارشناسان بیوتکنولوزی کشورهای عضو اکو، چهارشنبه 3 آبان 1402

1402/8/1 دوشنبه
بازدید ارزیاب پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی  از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بازدید ارزیاب پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بازدید خانم ریچل آموکاتیا (ارزیاب پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی) و هیات همراه از توانمندی ها و ظرفیتهای پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

1402/7/24 دوشنبه
برگزاری پنجمین جلسه کمیته تخصصی ایمنی زیستی  به صورت مشترک با کارگروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست

برگزاری پنجمین جلسه کمیته تخصصی ایمنی زیستی به صورت مشترک با کارگروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست

ارایه پیشنهادات سازمان حفاظت محیط زیست در لایحه اصلاحی قانون ملی ایمنی زیستی مصوب 1388/05/07

1402/5/21 شنبه
معرفی متخصصین ملی و بین المللی حوزه ایمنی زیستی

معرفی متخصصین ملی و بین المللی حوزه ایمنی زیستی

درج نام متخصصین ملی و بین المللی حائز شرایط در سایت بین المللی اتاق تهاتر ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

1402/4/17 شنبه
بيشتر

درباره ما

1401/1/23 سه‌شنبه
بيشتر

گزارش ها

1401/3/30 دوشنبه 
1401/3/30 دوشنبه
بيشتر

گزارش تصویری

بيشتر
ساختار پروژه
بيشتر
متون عمومي
بيشتر